รูป ภาพลวงตา

ตึกที่อยู่ข้างหน้า ความจริงอยู่ข้างหลังครับ

ประเภท: ภาพลวงตา ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 0 คนอ่าน: 5,485
โดย: รู้น้อย
มากกว่า 2 ปีที่แล้ว
8
ภาพลวงตา
กระทงร้อน