รูป อายุของต้นไม้

ต้นไม้ต้นนี้ มีชีวิตตั้งแต่ปี 550 ถึง 1891 แต่ละปีสามารถวัดได้จากวงแหวนที่เพิ่มขึ้นรอบตอไม้ ต้นไม้บางชนิดสามารถมีอายุได้ยืนยาวเป็นพันปีเช่นต้นไม้ต้นนี้ แต่แล้วในที่สุดมันต้องถึงแก่ความตายเมื่อมนุษย์ตัดลงในปี 1891 ในภาพจะเห็นได้ว่ามันได้ผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์มามากมาย อย่างที่มนุษย์แม้ 10 ช่วงชีวิตไม่มีวันที่จะยืนยาวพอ เรามารักต้นไม้กันเถอะครับ

ประเภท: วิทยาศาสตร์ ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 2 คนอ่าน: 3,235
โดย: รู้น้อย
มากกว่า 3 ปีที่แล้ว
24
อายุของต้นไม้
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน