รูป ชาวประมงจีนผลิตมือเทียมเอง เหมือน Guts จาก Berserk เลยครับ

มือของเขาถูกระเบิดไปทั้งสองข้างระหว่างหาปลาครับ

ประเภท: เทคโนโลยี ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 10 คนอ่าน: 6,017
โดย: รู้น้อย
มากกว่า 3 ปีที่แล้ว
28
ชาวประมงจีนผลิตมือเทียมเอง เหมือน Guts จาก Berserk เลยครับ
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน