รูป ภาพชีวิตจีน...โรงเรียนสอนว่ายน้ำ ผู้พิการแขน-ขา ในคุนหมิง

เน้นการฝึกสอนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีของผู้พิการทุกคน สร้างทัศนคติแห่งการต่อสู้อดทนและพึ่งตนเอง

ประเภท: สังคม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 24 คนอ่าน: 5,274
โดย: ดอกแก้ว
มากกว่า 3 ปีที่แล้ว
50
ภาพชีวิตจีน...โรงเรียนสอนว่ายน้ำ ผู้พิการแขน-ขา ในคุนหมิง
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน
เรื่องล่าสุด: สังคม