รูป ภาพพระมาลัยท่องนรก สวรรค์

ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร

ประเภท: สังคม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 18 คนอ่าน: 10,934
โดย: วิเวก
มากกว่า 3 ปีที่แล้ว
22
ภาพพระมาลัยท่องนรก สวรรค์
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน