รูป รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo

sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ศิลปะบนเรือนร่างของมาเพียชาวญี่ปุ่น
บางภาพอาจเคยถูกโพสมาแล้วโดยท่านอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับ

Tag:
ชนิด: รูป
ประเภท: ศิลปะ
คะแนน: 22 ชอบ, 0 ไม่ชอบ
103 บทวิจารณ์  |  618,906 คนอ่าน
22
รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
ภาพประกอบ
รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
เรื่องแนะนำ
บทวิจารณ์ของ @cloud
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ภาพร่าง

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
2 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เสร็จแล้ว

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
3 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เธอคนนี้คือลูกสาวของยากุซ่าตัวจริงเสียงจริง และได้เขียนหนังสือเรื่อง yakuza moon ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของยากุว่า

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
3 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ด้านหลังเธอแบบเต็มๆ

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
2 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.ภาพร่างก่อนลงสี

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

การสัก

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

สัก

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เต็มตัว

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

มาดูรอยสักของผู้หยิงบ้างดีกว่า

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
3 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
2 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
2 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
2 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

...

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
1 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
paisit
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
สุดยอดครับ
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

รูปทั้งหมดบางรูปเป็นยากุว่าจริง ส่วนบางรูปเป็นเพียงผู้นิยมในการสักลายแบบนี้เท่านั้น

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ส่วนนี่หนังอะไรก็ไม่รู้ แต่แค่เห้นปกก็อยากดูแล้ว

จบแล้วครับ

รอยสักของยากุซ่า yakuza tattoo
3 คะแนน      
ShaBuShi
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

อุ๊ แรงนิดๆ ถ้าดูแบบอาร์ทๆก็โอเค อะครับ

 

0 คะแนน      
Spiralz
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

.... ชอบลูกยากูซ่าแต่กลัวพ่อเขาจังเลย

0 คะแนน      
mimi
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

แนวนี้น่ากลัวมากกว่าสวยมั้งคะ ล้อเล่นน

0 คะแนน      
sleepwalk
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ดูเพลินเลยครับ

จ่ายค่าดูให้แล้วครับ อิอิ

0 คะแนน      
sleepwalk
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

กำคะแนนหมด ติดไว้ก่อนน้า

0 คะแนน      
sleepwalk
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

กำคะแนนหมด ติดไว้ก่อนน้า

0 คะแนน      
vavala
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

สวยมากๆแจ่ม+ไป2

0 คะแนน      
sMoKe_WeEd
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

สวยมากครับ การสักเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

คนดีไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่หากอยู่ที่การกระทำ

0 คะแนน      
ทองก้อน
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

..ART จริงๆคับ..แต่ละคนที่สักมาลายคล้ายๆๆกันน่ะคับ..ออกแนวมังกร..มีสีนด้วยผิดกับของไทย..ใครที่เคยต้องขังมานานๆๆก็มีรอยสักแต่เป็นขาวดำ..มีเอกลักษณ์ดี

0 คะแนน      
ตำรวจสาว
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เยอะแยะ มากมาย...

  กว่าจะเสร็จท่าทางจะเจ็บน่าดูนะคะ..

0 คะแนน      
Porc
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ยากูซ่า T T

0 คะแนน      
tomd2b
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

+ให้รูปที่ชอบน่ะครับ

แหมเห็นแล้วอยากสักรูป งูดิน ญี่ปุ่นจัง

Tongue out

0 คะแนน      
koykom
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

กว่าจะเสร็จคงแย่เลย

0 คะแนน      
silachai
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
ชอบครับ ผมชอบแนวแบบนี้เลย งานสักชอบๆ
1 คะแนน      
silachai
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
ชอบครับ ผมชอบแนวแบบนี้เลย งานสักชอบๆ
1 คะแนน      
โก๋_เข้ม
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ผมอยากรู้รอยสักต่างๆของยากูซ่ามีความหมายยังไง ครับ

0 คะแนน      
silachai
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
ชอบครับ ผมชอบแนวแบบนี้เลย งานสักชอบๆ
0 คะแนน      
arebajang
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

งดงามดีครับ พวกมีสักสีนี่

0 คะแนน      
ลิงบินได้
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

- -* กำ เห็นแล้ว กว่าจะสวยได้ขนาดนี้  น้ำตาเล็ดกันบ้งแหละ

0 คะแนน      
zuzaajang
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว
แต่ล่ะรูปสีสวยง่ะ
0 คะแนน      
PumpKin
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

สวยเจ็บ

0 คะแนน      
PumpKin
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

แจม

1 คะแนน      
นู๋กร๊วก
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

สวยดีน่ะ อยากสักมั้ง

 

แต่ไม่เปงยากูซ่าได้ป่ะ

 

5555+

 

แล้วมันจะแพงป่ะ

0 คะแนน      
sombut
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ดูในสารคดีมา สักทั้งตัวกับอาจารย์ดีๆที่ญี่ปุ่น ราคาประมาณ10000US.

 

0 คะแนน      
รักชาติยิ่งชีพ
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

+ 2  ไปเลยครับงานดีครับ

0 คะแนน      
 
4871
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ตรง นม คงจะเจ็บน่าดู - -

0 คะแนน      
oather
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

หาแบบของไทยสวยๆ มาให้ดูบ้างสิครับ อย่างเช่น อักขระภาษาขอม กับหนุมานสวยๆ

0 คะแนน      
 
Rhamiresxx
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

แล้วๆๆๆๆ...เวลาอาบน้ามจะรู้ได้ไงว่าสะอาดยังอ่ะ - -

0 คะแนน      
ฮาบอย
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

งามแต้ๆ....กว่าจะได้รูปนึงนี่คงจะจุ๊ก..อกเลย

0 คะแนน      
"MIX"
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

ชอบครับ..++..

0 คะแนน      
_fon
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เกินสวยแล้วค่ะ

0 คะแนน      
_fon
มากกว่า 5 ปีที่แล้ว

เกินสวยแล้วค่ะ

0 คะแนน      
thelemon
มากกว่า 3 ปีที่แล้ว
+++++ ชอบมาก    คราวหน้าหารูกเสือให้หน่อยได้ไหม  อยากได้อ่ะ  สักรูปเสือน่ะ
0 คะแนน      
 
แพน 6 เดือนที่แล้ว
สวยมากครับ ชอบงานญี่ปุ่น
0 คะแนน      
 
เปี้ยก 4 เดือนที่แล้ว
อยากได้ซักรุป ขอเต็มหลัง จะมีแถวไหนสักได้แบบนี้บ้างคับ..ผมอยุ่ ก.ท.ม
0 คะแนน      
คลับ: คนรักเพลงสากล